Kerkgenootschap San Martin de Porres
Incorporar el espíritu y espiritualizar el cuerpo

Verlichamelijking van de Geest, het vergeestelijken van het lichaam

De Kerkgenootschap San Martin de Porres volgt het spoor van het onderricht en de rituele levensvormen, zoals die zijn geïnspireerd door St Martin de Porres en St Hildegard van Bingen, die op hun beurt zelf het voorbeeld Christus als genezer volgden.

De kerkgenootschap verspreidt hun beider boodschap over de innerlijke spirituele en lichamelijke zelfgenezing, die met name tot stand komt dankzij de weldaden van de natuur, de stilte en de gewijde gezangen. Onze kerkgenootschap is een officieel erkende kerkgenootschap, waarvan de statuten wettelijk zijn gedeponeerd (KvK-nummer 63768135).

Christus toebehorend en respectvol jegens de natuur

Christus toebehorend, syncretische, oecumenisch, open naar de wereld, respectvol jegens de natuur, slaat de Kerkgenootschap San Martin de Porres een brug tussen: het geestelijk erfdeel van Europa en dat van Zuid-Amerika, tussen westerse en inheemse /Indiaanse cultuur.

Eenheid en openheid

Hoe verschillend ieders religieuze, politieke of filosofische opvattingen ook zijn, de kerkgenootschap richt zich op al diegenen, die zich herkennen in deze traditie van eenheid, openheid, mededogen, pretentieloze tegenwoordigheid, vreugde, schoonheid en eenvoud.

De kerkgenootschap wijst elke vorm van zieltjeswinnerij af, elk moreel oordeel, alle sectarische gezindheid en zij bevordert de vrijheid van geweten, het onderscheidingsvermogen van haar trouwe aanhangers.

Inspiratiebronnen

De heilige Martin de Porres

(1579-1639)

Martin de Porres

De heilige Martin de Porres (1579-1639): dominicaner monnik en genezer. Peruviaanse mulat van oorsprong, bewerkte tal van wonderbaarlijke genezingen en beheerste het gebruik van medicinale planten.

De heilige Hildegard van Bingen

(1098-1179)

Hildegard van Bingen

De heilige Hildegard van Bingen (1098-1179): Duitse Benedictines en genezeres. Ze was helderziende en beheerste het medicinale gebruik van planten en mineralen.

De Maagd van Luján

Argentinië

Maagd van Lugan

De Maagd van Luján (Argentinië), moeder van de armen en eenvoudigen. Sinds 1630, het jaar waarin haar geneeskrachtige energie aan het licht kwam, heeft men tal van wonderen op haar naam kunnen schrijven.

De Maagd van Guadeloupe

(mexico)

Inspiratiebronen Guadalupe

De Maagd van Guadeloupe (Mexico), gestalte van grote spirituele betekenis in de landen van Midden- en Zuid-Amerika sinds 1531. Zij wordt wel beschouwd als “Keizerin van beide Amerika’s” en men dankt tal van wonderen aan haar.

Don Bosco

(1815-1888)

Don Bosco

Don Bosco (1815-1888): Italiaans priester. Nadat hij de gaven van de genezing had ontvangen, heeft hij zijn leven gewijd aan de pedagogie en de opvoeding. Hij heeft in 1854 de congregatie van de Salesianen van Don Bosco gesticht, gewijd aan de opvoeding van verwaarloosde kinderen.

De heilige Franciscus van Assisi

(1181-1226)

Franciscus Assisi

De heilige Franciscus van Assisi (1181-1226): monnik, stichter van de orde van de minderbroeders. Hij heeft de innige verbondenheid tussen de natuur en de menselijkheid bezongen.

De Heilige Rosa van Lima

(1586-1617)

Rosa de Lima

De Heilige Rosa van Lima (1586-1617): peruaanse dominicanesse. Zij werd als eerste Latijns-Amerikaanse vrouw heilig verklaard. Zij leidde een zeer ascetisch leven (vastenkuur). Rosa was bevriend met de heilige Martinus van Porres. Zij was heldervoelend en bewerkte wonderbaarlijke genezingen. Rosa is de patroonheilige van Peru, Noord- en Zuid-Amerika en de Filipijnen. Zij verdedigde de Indianen.

De Heilige Kateri Tekakwitha

(Noord-Amerika,1656-1680)

Kateri

De Heilige Kateri Tekakwitha (Noord-Amerika,1656-1680) is de eerste Indiaan die heilig is verklaard door de Rooms-katholieke Kerk.
Zij was de dochter van een christelijke Algonquinse moeder en een vader van de stam der Mohikanen. Zij kwam regelmatig in contact met Nederlandse en Franse kolonisten. Na haar dood op 17 april 1680 werden verschillende wonderen en geneeskundige krachten aan Tekakwitha toegeschreven. Ze is de patroonheilige van het milieu en ecologie.

Rituelen: vasten, rituele plantenbaden, gezang

De kerkgenootschap San Martin de Porres geeft bekendheid aan de oorspronkelijke en te weinig bekende verzorgingsgewoonten, zoals die zijn geïnspireerd door San Martin de Porres en de heilige Hildegard van Bingen.

De volgende rituelen vormen de hoeksteen van onze spirituele praktijk:

 • Vasten naar de Natuur (diëten van Hildegard van Bingen)
 • Eucharistie
 • Plantaardige rituele baden tot reiniging en bescherming (“Baño de limpieza espiritual” van San Martin de Porres en van Hildegard van Bingen), die herinnering oproepen aan het ritueel van het mystieke bad, het bad van wedergeboorte (zie de bijbel, de tuin van Eden)
 • Gebeden van genezing (rozenkrans)
 • Zalving met etherische olie
 • Verzorging met planten (aftreksel van rozenblaadjes volgens Hildegard van Bingen, stokjes wilde kaneel uit Zuid-Amerika)
 • Traditionele verzorging met rook van wilde tabak (lobelia inflata, op de handen, het hoofd en de hartstreek onder aanroeping van San Martin de Porres)
 • Tweestemmige gewijde zang (gewijde gezangen, ontvangen door Hildegard van Bingen, lofzang gewijd aan San Martin de Porres, liederen van de roos)
 • Nachtelijke gebeden
Vastenkuur Ritueel

Wilt u meer weten?

Bepaalde theologen, schrijvers, films laten een zelfde geluid horen als in onze spirituele benadering.

Illustratie Kerk en Natuur of Galery

Bijvoorbeeld:

 • Broeder Anselm Grün,
 • John O’Donohue,
 • Paul Ferrini,
 • Pater Jean-Yves Leloup,
 • Broeder Leonardo Boff,
 • Thomas Merton
 • Neale Donald Walsch
 • Eckhart Tolle
 • Mission (Film van Roland Joffé, 1986)
 • De Celestijnse Belofte (film van Armand Mastroianni / James Redfield)
 • Vision / Hildegard van Bingen (film van Margarethe von Trotta, 2009)
 • The Bible (documentaire, Crispin Reece, Tony Mitchell, Christopher Spencer, 2013)
 • Son of God (documentaire van Christopher Spencer, 2014 )

Neem contact met ons op